Територия на добри ловци!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Осогово

Обект: 23027 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34407.00 Първа: 17.10.2023
Втора: 17.10.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23026 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 339.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 22.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23025 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14717.00 Първа: 14.07.2023
Втора: 14.07.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23024-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 71722.00 Първа: 14.07.2023
Втора: 14.07.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23022 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 128590.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23021 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 81460.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23020 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 117390.00 Първа: 08.09.2023
Втора: 08.09.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23023 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 89348.00 Първа: 14.07.2023
Втора: 14.07.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23019 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 77006.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23018 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 98614.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23015-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23215.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23014-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34179.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23013сМТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24068.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23009 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13672.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23007 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8745.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23004с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 62844.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023