Територия на добри ловци!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Осогово

Обект: 21028 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 662.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21026 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16136.00 Първа: 19.08.2021
Втора: 19.08.2021