Територия на добри ловци!

Продажба на прогнозни количества

ДЛС Осогово

Обект: 22026-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 48739.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 11.08.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22022-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 89424.00 Първа: 06.04.2022
Втора: 13.04.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22014-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 50708.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022