Територия на добри ловци!

Отдаване на дървесина на корен

ДЛС Осогово

Обект: 1903Д-22 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 99480.00 Първа: 15.07.2019
Втора: 15.07.2019