Територия на добри ловци!

Отдаване на дървесина на корен

ДЛС Осогово

Обект: 21031 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 46768.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21030 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 65238.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21034с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 37350.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21029 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 9177.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21033с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 95646.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21032 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 75131.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 2100ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 54849.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21025 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24397.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21024 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25068.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21023 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22130.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21022 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13086.00 Първа: 19.08.2021
Втора: 19.08.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21021с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 961.00 Първа: 18.06.2021
Втора: 18.06.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21020 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10212.00 Първа: 18.06.2021
Втора: 18.06.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21019 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 93439.00 Първа: 18.06.2021
Втора: 18.06.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21018 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 30422.00 Първа: 18.06.2021
Втора: 18.06.2021

ДЛС Осогово

Обект: 1904Д-21 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 215842.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Осогово

Обект: 1903Д-21 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 84634.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21017 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14674.00 Първа: 18.06.2021
Втора: 18.06.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21016 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 99612.00 Първа: 15.03.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21015 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21064.00 Първа: 18.06.2021
Втора: 18.06.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21014с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 23108.00 Първа: 15.03.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21013 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9266.00 Първа: 18.06.2021
Втора: 18.06.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21012с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 47335.00 Първа: 15.03.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21011с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 37019.00 Първа: 15.03.2021
Втора: 01.01.1970

ДЛС Осогово

Обект: 21010 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 108666.00 Първа: 18.06.2021
Втора: 18.06.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21009 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 55942.00 Първа: 15.03.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21008 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 78045.00 Първа: 15.03.2021

ДЛС Осогово

Обект: 2102Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 39044.00 Първа: 22.12.2020

ДЛС Осогово

Обект: 21004с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 163845.00 Първа: 26.11.2020

ДЛС Осогово

Обект: 21007 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 22160.00 Първа: 26.11.2020

ДЛС Осогово

Обект: 21006 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 5201.00 Първа: 26.11.2020

ДЛС Осогово

Обект: 21005 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 34973.00 Първа: 26.11.2020
Втора: 01.01.1970

ДЛС Осогово

Обект: 21003 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 23408.00 Първа: 26.11.2020
Втора: 01.01.1970

ДЛС Осогово

Обект: 21002 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 35050.00 Първа: 26.11.2020
Втора: 01.01.1970

ДЛС Осогово

Обект: 21001 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 21242.00 Първа: 06.04.2021
Втора: 06.04.2021