Територия на добри ловци!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Осогово

Обект: 22012с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18881.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22011с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33206.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22013 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17983.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22015 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15529.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22014 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50489.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22005 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12695.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22003 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 59800.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21035 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2474.00 Първа: 22.10.2021
Втора: 22.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21028 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 662.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21026 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16136.00 Първа: 19.08.2021
Втора: 19.08.2021