Територия на добри ловци!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Осогово

Обект: 23022 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 128590.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23021 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 81460.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23020 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 117390.00 Първа: 23.06.2023
Втора: 23.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23023 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 81239.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23019 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 71980.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23018 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 98614.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23015-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23215.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23014-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34179.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23013сМТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24068.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23009 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13672.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23007 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8745.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23004с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 62844.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023