Територия на добри ловци!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Осогово

Обект: 22030 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 384.00 Първа: 03.08.2022
Втора: 03.08.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22029 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 66839.00 Първа: 25.08.2022
Втора: 25.08.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22026 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15784.00 Първа: 07.07.2022
Втора: 07.07.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22025 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 527.00 Първа: 27.05.2022
Втора: 27.05.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22022 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 55867.00 Първа: 29.04.2022
Втора: 29.04.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22024 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2593.00 Първа: 25.08.2022
Втора: 25.08.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22017 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 994.00 Първа: 11.03.2022
Втора: 11.03.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22013 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17983.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22015 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15529.00 Първа: 29.04.2022
Втора: 29.04.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22014 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50489.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022