Територия на добри ловци!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Осогово

Обект: 24024 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 109554.00 Първа: 21.06.2024
Втора: 21.06.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24026 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 110125.00 Първа: 21.06.2024
Втора: 21.06.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24025 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 117572.00 Първа: 21.06.2024
Втора: 21.06.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24003с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29274.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024