Територия на добри ловци!

Продажба на прогнозни количества

ДЛС Осогово

Обект: 23027-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24081.00 Първа: 13.10.2023
Втора: 13.10.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23020-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 140466.00 Първа: 01.09.2023
Втора: 01.09.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23020-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 108240.00 Първа: 14.08.2023
Втора: 14.08.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23025 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37585.00 Първа: 14.08.2023
Втора: 14.08.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23024-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 222400.00 Първа: 13.07.2023
Втора: 13.07.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23023-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 54084.00 Първа: 29.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23022-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 134726.00 Първа: 29.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23022-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 143730.00 Първа: 29.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23021-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 110864.00 Първа: 29.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23021-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 45920.00 Първа: 14.08.2023
Втора: 14.08.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23019 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 207507.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23018 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 267431.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23015-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 65992.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23014-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 93609.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23013сМТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 57563.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23009 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30177.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23007 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26677.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23004с-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 185840.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023