Територия на добри ловци!

Продажба на прогнозни количества

ДЛС Осогово

Обект: 23019 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 194362.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23018 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 267431.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23015-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 65992.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23014-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 93609.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23013сМТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 57563.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23009 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30177.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23007 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26677.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23004с-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 185840.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023