Територия на добри ловци!

Отдаване на дървесина на корен

ДЛС Осогово

Обект: 22031с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 22240.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22035 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 28902.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22034 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 28470.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22033 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 78544.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22032 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 20150.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22029 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Конкурс 57739.00 Първа: 25.08.2022
Втора: 25.08.2022

ДЛС Осогово

Обект: 2203ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 137735.00 Първа: 10.08.2022
Втора: 10.08.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22027 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 69501.00 Първа: 14.07.2022
Втора: 21.07.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22028 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 51071.00 Първа: 25.08.2022
Втора: 25.08.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22022 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 85692.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22015 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23708.00 Първа: 14.07.2022
Втора: 21.07.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22022 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 47011.00 Първа: 06.04.2022
Втора: 06.04.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22021 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 10698.00 Първа: 29.04.2022
Втора: 05.05.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22020 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 164093.00 Първа: 29.04.2022
Втора: 05.05.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22019 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 93074.00 Първа: 06.04.2022
Втора: 13.04.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22018 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 162378.00 Първа: 29.04.2022
Втора: 05.05.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22017 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 1771.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22016с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 33923.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДЛС Осогово

Обект: 1904Д-22 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 221341.00 Първа: 02.02.2022
Втора: 02.02.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22008 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 22083.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22004 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 22417.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022