Територия на добри ловци!

Отдаване на дървесина на корен

ДЛС Осогово

Обект: 24023 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 89073.00 Първа: 21.06.2024
Втора: 21.06.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24022 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 55769.00 Първа: 21.06.2024
Втора: 21.06.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24021-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42365.00 Първа: 14.06.2024
Втора: 14.06.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24020 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 154439.00 Първа: 14.06.2024
Втора: 14.06.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24019-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 167966.00 Първа: 14.06.2024
Втора: 14.06.2024

ДЛС Осогово

Обект: 2402ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 182906.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24018 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 154863.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24017с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38547.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24016с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 114288.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24015 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 174873.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24014 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16469.00 Първа: 21.06.2024
Втора: 21.06.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24013 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 83063.00 Първа: 21.06.2024
Втора: 21.06.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24011-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 79076.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024