Територия на добри ловци!

Обявления

Открит конкурс за товарене, транспортиране, разтоварване и редене на дърва за огрев от временни горски складове до централен склад в двора на ТП ДЛС Осогово от обект 22017.Открит конкурс за товарене, транспортиране, разтоварване и редене на дърва за огрев от временни горски складове до централен склад в двора на ТП ДЛС Осогово от обект 22017.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД