Територия на добри ловци!

Обявления

а основание Заповед №РД-07-148/27.05.2020г. на ТП ДЛС „Осогово“ Ви уведомяваме, че на територията на поделението към 13.07.2020г. на склад е налична добита едра строителна дървесина, която предлагаме за продажба по ценоразпис, както следва:  ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛ