Територия на добри ловци!

На стопанството

Доклад от комисията за извършване на проверка по сигнал за корупция през 2023г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Осогово за 2024.
През 2023г. за местно население ще бъдат осигурени следните количества строителна дървесина и дърва за огрев:
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Осогово за 20123.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Осогово за 2022г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Осогово за 2021.
Заповед № ЗАП-155/19.02.2020г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Осогово за 2020.
Тръжен регламент за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина при ТП ДЛС Осогово
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Осогово за 2019.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Осогово за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Осогово за 2017г.